Get Adobe Flash player

arr-left KONTAKT arr-right

                                  

Adres Komitetu Organizacyjnego X KKMU:

Grupa Naukowa Pro Futuro
biuro Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
e-mail: futuro@agh.edu.pl

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X KKMU:

Katarzyna Gdowska
e-mail: katarzyna.gdowska@gmail.com
tel: +48 12 617-43-34
tel. 693 372 287

Sekretarz X KKMU:

Katarzyna Kryzia
e-mail: kryzia@agh.edu.pl
tel: +48 12 617-21-31

W sprawach dotyczących poszczególnych sesji tematycznych oraz kwestii związanych z publikacjami podczas X KKMU prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorami sesji.
Kontakt do poszczególnych Koordynatorów jest dostępny w zakładce: KOMITET ORGANIZACYJNY