Get Adobe Flash player

arr-left DOKUMENTY DO POBRANIA arr-right

 

    Lp.        Typ Dokumentu                                           Data aktualizacji            Pobierz   
  [pl]    [eng]
     1.     Formatka abstraktu X KKMU
1.04.2015   word
     2.     Formatka artykułu X KKMU
1.04.2015 word word
     3.       Formatka recenzji X KKMU
1.04.2015 pdf pdf
     4.     Formatka recenzji XKKMU - Sesja NSIH 1.04.2015 word word
     5.     Formatka posteru 1.04.2015
  zip
     6.     Oświadczenie współautora artykułu 1.04.2015
pdf pdf
     7.     Oświadczenie o przeniesieniu praw do artykułu 1.04.2015 pdf pdf
 aa
  • Abstrakt należy przygotować wyłącznie w języku angielskim zgodnie z formatką [1]. Abstrakty zostaną wydrukowane w książce abstraktów Book of Abstracts. X Krakow Conference of Young Scientists (książka z ISBN).
  • Artykuły należy przygotować w języku angielskim lub polskim zgodnie z formatką [2].
  • Artykuły, które nie zostaną zakwalifikowane do czasopism zostaną wydrukowane w Materiałach Konferencyjnych X KKMU (płyta CD z numerem ISBN).
  • Do artykułu należy dołączyć 2 recenzje (opiekuna naukowego oraz samodzielnego pracownika naukowego) – artykuły pretendujące do czasopisma „Logistyka” [3], pozostałe artykuły [4].
  • Jeżeli artykuł został napisany przez kilku autorów, każdy z nich wypełnia oświadczenia autora [6] oraz [7].
  • Artykuł wraz ze skanami  należy przesłać (wyłącznie po uprzednim wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego) drogą elektroniczną na adres: futuro@agh.edu.pl, zaznaczając w temacie: nazwę sesji, nazwisko i imię.
  • Poster można przygotować w dowolnym programie, należy jednak zagwarantować czytelność wydruku na papierze formatu A1. Załączone formatki mogą stanowić pomoc w przygotowaniu posteru. Organizatorzy konferencji zapewniają wydruk i ekspozycję posterów w czasie sesji posterowej.
  • Poster należy przesłać drogą elektroniczną na adres: futuro@agh.edu.pl zaznaczając w temacie: nazwę sesji, nazwisko i imię.
  • Uczestnik odbiera materiały konferencyjne w dniach konferencji lub do dnia 30.10.2015 r. w siedzibie Grupy Naukowej Pro Futuro (po uprzednim kontakcie e-mailowym:futuro@agh.edu.pl lub ). Powyższe terminy są ostateczne i po ich zakończeniu drukowane materiały KKMU zostaną przekazane do bibliotek. Ewentualny koszt wysyłki materiałów konferencyjnych pokrywa uczestnik.

Artykuły spełniające wymagania redakcji zostaną wydrukowane czasopiśmie "Logistyka" w numerze 4/2015 (punktacja MNiSW wg wykazu z 2013 r.: 10 punktów).

Artykuły spełniające wymagania redakcji zostaną wydrukowane czasopiśmie "Inżynieria Mineralna" w numerze 2/2015 (punktacja MNiSW wg wykazu z 2013 r.: 5 punktów).

Artykuły spełniające wymagania redakcji zostaną wydrukowane czasopiśmie "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio I Philosophia-Sociologia" (punktacja MNiSW wg wykazu z 2013 r.: 5 punktów).

Artykuły spełniające wymagania redakcji zostaną wydrukowane czasopiśmie "Kultura i Wartości".

Oryginały oświadczenie i recenzji należy przesłać na adres: 
Katarzyna Gdowska, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Wydział Zarządzania, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków


Zachęcamy do dostarczenia artykułów w języku angielskim wraz z polskim tłumaczeniem.