Get Adobe Flash player

arr-leftLOGISTYKA I INŻYNIERIA PRODUKCJI arr-right

 

it1a

it5

it2

it3

it4

 

Zachęcamy do przedstawiania  prac w ramach nowej sesji Logistyka i Inżynieria Produkcji. Zakres tematyczny tej sekcji jest szeroki, więc szczególnie zachęcamy do przygotowania prac interdyscyplinarnych poświęconych logistycznym aspektom procesów technologicznych. Gorąco zapraszamy wszystkich do udziału w X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, gdzie w sesji Nauki Ekonomiczne proponujemy następujące obszary tematyczne:

 

arr-left TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA arr-right

W obszarze tej sekcji zachęcamy Was do prezentowania zagadnień związanych z szeroko pojętą logistyką, czyli poszczególnymi aspektami procesu planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Sesja ta obejmuje także zagadnienia związane z różnymi typami transportu i przemieszczania ludzi i towarów, formami mobilności, a także logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw oraz logistyką miejską.

 

arr-leftGOSPODARKA MAGAZYNOWA, ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW arr-right

Zarządzanie łańcuchem dostaw staje się standardem w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a wiele firm ma już funkcjonujące grupy takich łańcuchów. Sekcja ta obejmuje swoim zasięgiem zagadnienia przepływów logistycznych w przedsiębiorstwach wraz z zarządzaniem  przestrzenią magazynową, a także techniki, technologie i narzędzia stosowane dla wsparcia efektywności zarządzania łańcuchem dostaw.

 

arr-left INŻYNIERIA PRODUKCJI arr-right

Zachęcamy do prezentowania prac z zakresu inżynierii produkcji, która swoim zasięgiem obejmuje zagadnienia planowania, projektowania, implementowania i zarządzania systemami produkcyjnymi, systemami logistycznymi oraz zabezpieczania ich funkcjonowania. Kluczowym elementem, którym inżynieria produkcji różni się od innych technicznych dyscyplin jest orientacja na czynnik ludzki. Najlepsze systemy funkcjonują na drodze ciągłego doskonalenia środowiska pracy, w którym praca ludzka jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wydajność, koszty i jakość pracy.