Get Adobe Flash player

arr-left INŻYNIERIA W MEDYCYNIEarr-right

 

it5

it2

it3

it4

 

Zachęcamy do przedstawiania prac w ramach nowej sesji Inżynieria w  Medycynie. Zakres tematyczny tej sekcji jest szeroki, więc szczególnie zachęcamy do przygotowania prac interdyscyplinarnych poświęconych logistycznym aspektom procesów technologicznych. Gorąco zapraszamy wszystkich do udziału w X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, gdzie w sesji Inżynieria w Medycynie proponujemy następujące obszary tematyczne:

 

arr-left INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA arr-right

Sekcja Inżynieria Biomedyczna obejmuje zagadnienia biomechaniki, inżynierii biomateriałów, bioinformatyki, obrazowania medycznego (MRI, CT, PET, EKG, EEG), przetwarzania sygnałów medycznych, telemedycyny, przetwarzania sygnałów fizjologicznych, bioelektroniki.

 

arr-leftFIZYKA MEDYCZNA arr-right

Rozwój zaawansowanych technik diagnostycznych i terapeutycznych oraz związane z tym wykorzystanie najnowocześniejszych urządzeń spowodowało, że fizyk medyczny stał się nierozłącznym i bardzo ważnym elementem zespołów medycznych. Zapraszamy do prezentowania prac z zakresu: dozymetrii, radiochemii i radiofarmakologia, medycyny nuklearnej, metod obrazowania grafiki komputerowej.

 

arr-left TELEINFORMATYKA I STATYSTYKA W MEDYCYNIE I FARMACJI arr-right

Zachęcamy do prezentowania prac z zakresu projektowania i organizacji badań naukowych w farmacji i medycynie wraz z metodami przetwarzania danych, wykorzystania metod data miningu, modelowania i biostatystyki w badaniach naukowych w  medycynie i farmacji. Zachęcamy do przygotowania prac z zakresu wykorzystanie technologii informatycznych i narzędzi komputerowych w medycynie i farmacji.