Get Adobe Flash player

arr-left NAUKI EKONOMICZNE arr-right

ne1

ne2

ne3

ne4

ne5

 

Podczas wszystkich edycji Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych sesja Nauki Ekonomiczne cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki licznym dyskusjom stała się znakomitą platformą wymiany myśli i poglądów naszych uczestników. Przystępując do organizacji tegorocznej, IX KKKMU pragniemy poddać pod dysputę naukową istotne zagadnienia ekonomiczne, finansowe oraz szeroko rozumianą problematykę efektywnego zarządzania zasobami. Gorąco zapraszamy wszystkich do udziału w IX Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, gdzie w sesji Nauki Ekonomiczne proponujemy następujące obszary tematyczne:

arr-left EKONOMIA arr-right

W obszarze tej sekcji zachęcamy Was do prezentowania zagadnień ekonomicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (dużych i małych przedsiębiorstw), różnymi modelami gospodarowania, oraz ich optymalizacji.

 

arr-left FINANSE arr-right

W sekcji Finanse stwarzamy osobom zainteresowanym tematyką zarządzania finansami przedsiębiorstw a także analizy finansowej okazję do wzajemnej dyskusji i wymiany poglądów. Istotnym obszarem tej sekcji będzie również controlling oraz modele wyceny przedsiębiorstw.

 

arr-left MARKETING, PUBLIC RELATIONS, REKLAMA arr-right

Według Philipa Kotlera Marketing jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa, które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty i usługi. A zapytany o misje marketingu odpowiedział ze najważniejsze jest sprzedawać wszystkim wszystko. A czym jest marketing dla Was? Zapraszamy wszystkich zajmujących się obszarami: marketingu mix, badaniami marketingowymi, marketingiem w sieci i pokrewną tematyką do zgłaszania swoich referatów.

 

arr-left ZARZĄDZANIE, INNOWACYJNOŚĆ, EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW arr-right

 

Kolejny panel tematyczny dotyczył będzie szeroko rozumianego zarządzania. Począwszy od zarządzania taktycznego, operacyjnego, strategicznego poprzez bardzo aktualne obecne zarządzanie przez projekty a kończąc na zarządzaniu pracownikami i efektywnym wykorzystaniu zasobów. Zachęcamy do zabrania głosu w dyskusji nad szeroko pojętą innowacyjnością w gospodarce. Zapraszamy teoretyków i praktyków zajmujących się tymi aspektami nauki i wiedzy.

 

arr-left PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ arr-right

W ramach sekcji Przedsiębiorczość zachęcamy do prezentowania prac podejmujących tematykę administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej podejmowania, wykonywania, rezygnacji), zasad i warunków korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, zmian w sektorze MPŚ. Zachęcamy do prezentacji inspirujących wzorców i dobrych praktyk prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

 

arr-left KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH arr-right

Zapraszamy do prezentacji prac poświęconych prawnym aspektom, zasadom i metodom finansowania badań naukowych oraz komercjalizacji ich wyników. Sekcja ta jest miejscem do dyskusji nad formami współpracy nauki z biznesem, a także promowanym modelem naukowca-przedsiębiorcy. Zachęcamy do prezentacji dobrych praktyk związanych z transferem technologii.