Get Adobe Flash player

arr-left INNOWACYJNE TECHNOLOGIE arr-right

 

it1a

it5

it2

it3

it4

 

Od dziesięciu lat Krakowska Konferencja Młodych Uczonych udostępnia forum, na którym młodzi uczeni prezentują swoje osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin. Mamy świadomość, że coraz bardziej interdyscyplinarne podejście w rozwoju nauki stwarza potrzebę wymiany doświadczeń naukowych ludzi z różnych dziedzin. Jesteśmy przekonani, że podjęta przez nas inicjatywa przyczyni się do kreowania nowych pomysłów na to, w jaki sposób poprawić, ulepszyć oraz zrozumieć świat, który nas otacza i który tworzymy. W sesji Innowacyjne Technologie chcemy omawiać doświadczenia i rezultaty badań młodych uczonych w takich obszarach tematycznych jak:

 

arr-left NAUKI INFORMATYCZNE, ELEKTRONIKA, ROBOTYKA arr-right

W tym obszarze zachęcamy do podjęcia tematu innowacyjnych rozwiązań w informatyce, metod sztucznej inteligencji, technologii internetowych, sieci komputerowych i telekomunikacji, jak również zagadnień związanych z elektroniką, robotyką, czy szeroko pojętych zagadnień optymalizacyjnych.

 

arr-left NAUKI CHEMICZNE, BIOLOGICZNE, MEDYCZNE I FIZYKA arr-right

Ten obszar tematyczny poświęcony został problemom związanym z poznawaniem naturalnych zjawisk i procesów rządzących naszym codziennym życiem oraz zastosowaniem tej wiedzy do kształtowania świata oraz tworzenia nowych rozwiązań. Serdecznie zapraszamy osoby zajmujące się fizyką, chemią, biologią, biotechnologią, inżynierią materiałową, zastosowaniem innowacyjnych technologii w medycynie itp. do zaprezentowania wyników swoich badań i refleksji nad nimi.

 

arr-left NANOTECHNOLOGIE arr-right

W ramach X KKMU postanowiliśmy również skoncentrować Waszą uwagę na szeroko rozumianych nanotechnologiach, które stanowią niezwykle ważny element rozwoju wielu gałęzi przemysłu. Zachęcamy do przedstawienia rezultatów prac poświęconych następującym obszarom z zakresu tej tematyki: zjawiska i procesy w nanoskali, nanostruktury, nanomateriały i kompozyty, nanoelektronika i nanomagnetyzm, nanooptyka, nanoanalityka i nanometrologia.