Get Adobe Flash player

arr-left SESJE TEMATYCZNE arr-right

 

Proponowany zakres tematyczny X KKMU został tak skomponowany, aby mógł być dla Was punktem wyjścia do spojrzenia na współczesne problemy nauki z perspektywy logistyki. Obecny dynamiczny jej rozwój realizowany jest na pograniczu kilku często mniej bądź bardziej spokrewnionych dziedzin. Wychodząc na przeciw tym trendom, z każdym dniem wspólnie budujemy interdyscyplinarną platformę wymiany myśli, jaką jest Krakowska Konferencja Młodych Uczonych.

W tym roku Państwa artykuły mogą zostać opublikowane w:

  • czasopiśmie Logistyka (10 punktów wg listy MNiSW z 2013 r.),
  • czasopiśmie Inżynieria Mineralna (5 punktów wg listy MNiSW z 2013 r.),
  • czasopiśmie Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio I Philosophia-Sociologia (5 punktów wg listy MNiSW z 2013 r.),
  • czasopiśmie Krytyka i Wartości

Czekamy na Państwa zgłoszenia i referaty. Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej konferencji!

Poniżej przedstawiamy Państwu sesje tematyczne zaplanowane w ramach X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych:

 

 

 

 

 

 

 

     
       NOWOCZESNA INŻYNIERIA        
           INNOWACYJNE TECHNOLOGIE             
         INŻYNIERIA ŚRODOWISKA      

Budownictwo,

Górnictwo i geologia,

Hutnictwo i odlewnictwo,

Energetyka

a

Współczesne osiągnięcia
w naukach informatycznych,
elektronice i robotyce,

Biomateriały,
medycyna regeneracyjna
i inżynieria tkankowa,

Nowe techniki oraz technologie
związane naukami chemicznymi,
biologicznymi, medycznymi oraz fizyką,

Nanotechnologia

Zarządzanie środowiskiem,

Zrównoważony rozwój,

Technologie proekologiczne,

Ochrona środowiska,

Edukacja ekologiczna

 

      NAUKI EKONOMICZNE           a
  NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE

Ekonomia,

Finanse, rachunkowość, bankowość

Marketing, Public Relations, reklama

Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przedsiębiorczość

Komercjalizacja badań naukowych

 

Filozofia, socjologia i religioznawstwo,

Prawo, politologia, historia
i nauki o bezpieczeństwie,

Psychologia i pedagogika,

Językoznawstwo, literatura
i sztuki audiowizualne

Sztuki piękne, historia sztuki

 

  LOGISTYKA I INŻYNIERIA PRODUKCJI 
      INŻYNIERIA W MEDYCYNIE        

Transport, spedycja, logistyka,

Gospodarka magazynowa,

Zarządzanie łańcuchem dostaw,

Planowanie i sterowanie produkcją,

Inżynieria produkcji,

Inżynieria zarządzania

 

Inżynieria biomedyczna,

Fizyka medyczna,

Zastosowanie inżynierii w diagnostyce
i terapii medycznej,

Wykorzystanie informatyki w diagnostyce
i terapii medycznej,

Zastosowanie inżynierii w farmacji,

Statystyka w medycynie