Get Adobe Flash player

arr-left HISTORIA KONFERENCJI arr-right

 

Ikkmu1Ikkmu2IIkkmu1IIkkmu2IIIkkmu1IIIkkmu2IVkkmu1IVkkmu2Vkkmu1Vkkmu2VIkkmu1vikkmu2vikkmu3VIIkkmu1VIIkkmu2VIIkkmu3VIIkkmu4 I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

W 2006 roku odbyła się I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. Wzięło w niej udział ponad czterdziestu uczestników, którzy zaprezentowali swój dorobek naukowy. Obrady odbywały się w ramach czterech sekcji tematycznych:

 • Nowe Techniki i Technologie,
 • Zarządzanie Ochroną Środowiska,
 • Nauki Ekonomiczne.

Owocem tego wydarzenia była wydana drukiem publikacja, prezentująca prace naukowe ponad siedemdziesięciu osób.


II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, która pozwoliła na wymianę myśli i poglądów w gronie młodych naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki, odbyła się we wrześniu 2007 r. Obradowano wówczas w pięciu obszarach tematycznych:

 • Informatyka i Systemy Informatyczne,
 • Nowe Techniki i Technologie,
 • Nauki Ekonomiczne,
 • Inżynieria Środowiska,
 • Nauki Humanistyczne.

Konferencję otworzył Rektor AGH, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, który zaprosił do wspólnej dyskusji nad zagadnieniami naukowymi. Miały miejsce również wystąpienia gości honorowych – zasłużonych i znanych profesorów.


III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

W roku 2008 odbyło się trzecie spotkanie w ramach Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. Konferencję, tak jak rok wcześniej, otworzył Rektor AGH, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś. Warto podkreślić, że na otwarciu obecni byli także przedstawiciele władz krakowskich uczelni wyższych. Podczas inauguracji prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (Rektor AGH poprzedniej kadencji) wygłosił wykład Kryzys człowieka w świecie mediów.

W następnym dniu obradowano w następujących sesjach tematycznych:

 • Nauki Ekonomiczne,
 • Inżynieria Środowiska,
 • Nauki Humanistyczne.

Wygłoszono 87 referatów; najwięcej wystąpień miało miejsce w ramach sesji Nowe Techniki i Technologie.

 

IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

W roku 2009 miała miejsce IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. Hasłem przewodnim konferencji uczyniliśmy Aktualne wyzwania nauki i techniki w ujęciu interdyscyplinarnym. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor AGH, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś. Obrady odbywały się w ramach trzech sekcji tematycznych:

 • Nauki Ekonomiczne,
 • Inżynieria Środowiska,
 • Nowe Techniki i Technologie.

Podsumowując konferencję, można stwierdzić rosnące zainteresowanie uczestników naukami ścisłymi. W tym też kierunku rozwinęliśmy i wciąż doskonalimy nasze działania.

 

V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

W dniach 23–25 września 2010 roku miała miejsce V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. Hasło przewodnie tej konferencji brzmiało „Młodości! Dodaj mi skrzydła! – czyli nauka i technika oczami młodych uczonych". Honorowy patronat nad konferencją objęło Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Mowę otwierającą wygłosił JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś. Obrady odbywały się w ramach czterech sekcji tematycznych:

 • Nauki Ekonomiczne,
 • Inżynieria Środowiska,
 • Nowe Techniki i Technologie,
 • Nauki Społeczne i Humanistyczne.

Najwięcej referatów zaprezentowano w sesji ekonomicznej.

 

VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

W 2011 roku konferencja odbyła się po raz szósty. Po raz pierwszy Krakowska Konferencja Młodych Uczonych była konferencją międzynarodową. Uczestnicy prezentowali artykuły w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Na konferencję, oprócz przedstawicieli polskich uczelni wyższych, przybyli również młodzi naukowcy z Rosji, Ukrainy, Gruzji i Kazachstanu. Obrady odbywały się w ramach pięciu sekcji tematycznych:

 • Nauki Ekonomiczne,
 • Inżynieria Środowiska,
 • Nowoczesna Inżynieria,
 • Innowacyjne Technologie,
 • Nauki Społeczne i Humanistyczne.

 

VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych miała miejsce w dniach 27–29 września 2012 r. Po raz drugi była konferencją międzynarodową. Oficjalnymi językami konferencji były: polski, angielski i rosyjski. W konferencji, oprócz przedstawicieli polskich uczelni wyższych, uczestniczyli również przedstawiciele ośrodków naukowych z następujących państw: Rosji, Ukrainy, Czech, Litwy, Węgier, Chorwacji, Grecji, Macedonii oraz Mołdawii. Zgłoszenia przyjęto również od młodych naukowców z Kosowa, Armenii i Wielkiej Brytanii. W sumie przyjęto 145 zgłoszeń.

Hasło przewodnie konferencji brzmiało Jak działamy? Co nas napędza? Dokąd zmierzamy?. Honorowy patronat nad konferencją objęło po raz kolejny Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Mowę otwierającą wygłosił Prorektor UJ ds. Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych prof. dr hab. Stanisław Kistryn.

27. września 2012 r., odbyła się w malowniczej scenerii Zamku w Korzkwi sesja poświęcona prezentacji badań naukowych uczestników. Uczestnicy prezentowali swoje prace w ramach sesji posterowanej, podzielonej na pięć sesji tematycznych:

 • Inżynieria Środowiska,
 • Nowoczesna Inżynieria,
 • Innowacyjne Technologie,
 • Nauki Społeczne i Humanistyczne,
 • Nauki Ekonomiczne.

28. września uczestnicy konferencji brali udział w warsztatach praktycznych. Każdy z uczestników mógł uczestniczyć w jednym z ośmiu równolegle prowadzonych warsztatów. Dla gości zagranicznych zorganizowano warsztat w języku angielskim.

Po południu 28. września 2012 r. miał miejsce otwarty panel dyskusyjny na temat Jak działamy? Co nas napędza? Dokąd zmierzamy?, poświęcony sytuacji młodego naukowca na progu kariery. Obok prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, gośćmi panelu byli przedstawiciele Konsulatu USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, InnoAGH Sp. z o. o., Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. oraz stypendyści programu Top 500 Innovators.

 

VIII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

W dniach 26–28 września 2013 roku odbyła się VIII Krakowska Konferencji Młodych Uczonych. Po raz trzeci Krakowska Konferencja Młodych Uczonych była konferencją międzynarodową. Oficjalnymi językami konferencji były: polski, angielski i rosyjski. W konferencji, oprócz przedstawicieli polskich uczelni wyższych, uczestniczyli również przedstawiciele ośrodków naukowych z następujących państw: Azerbejdżanu, Czech, Kirgistanu, Litwy, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz Włoch. Honorowy patronat nad konferencją objęło po raz kolejny Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Mowę otwierającą VIII Krakowską Konferencje Młodych Uczonych wygłosił Prorektor ds. Kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko, zaś Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych, prof. dr hab. Stanisław Kistryn powitał gości i uczestników konferencji wimieniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Należy zwrócić uwagę, że na sesji inauguracyjnej obecni byli przedstawiciele władz uczelni wyższych: Prorektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, Prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. dr hab. Jan Suchanicz oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH - prof. dr hab. Janusz Mucha, Prodziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie, dr hab. Piotr Micek, Prodziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ – dr hab. Zdzisław Golda, Prodziekan Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Telekomunikacji AGH – prof. dr hab. inż. Grzegorz Dobrowolski, Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH – dr hab. Ewa Kmiecik, Prodziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH – dr hab. Łukasz Gondek, Prodziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH – dr inż. Marta Wójcik, Prodziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH – dr Leszek Kurcz, Prodziekan Wydziału Zarządzania AGH – dr inż. Dariusz Sala, Dyrektor Instytutu Botaniki PAN – prof. dr hab. Konrad Wołoski, Dyrektor Instytutu Fizjologii Roślin PAN – prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak, Kierownik Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH – prof. dr hab. inż. Roman Magda, Kierownik Katedry Automatyki i Robotyki Ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych i Ochrony Środowiska w Kijowie – prof. dr hab. Wołodymyr Reshetiuk, prof. dr hab. Tetiana Mironowa z PAMU Państwowej Akademii Metalurgicznej Ukrainy w Dniepropietrowsku, prof. dr hab. Andrzej Horzela z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, reprezentujący władze Wydziału Metali Nieżelaznych AGH – dr inż. Antoni Woźniacki, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego – dr Wasyl Mamraj, Kierownik Działu Współpracy i Projektów Międzynarodowych Azerbejdżańskiego Instytutu Turystyki w Baku – dr Shahla Ali Ahmadowa oraz Redaktor Naczelny czasopisma „Logistyka" – Iwo Nowak, przedstawiciele Komitetu Naukowego Konferencji, przedstawiciele Sponsorów, uczestnicy oraz sympatycy Konferencji i Grupy Naukowej Pro Futuro.

Wystąpienia, wygłoszone w czasie sesji plenarnej, będące przykładem działalności młodych naukowców oraz wymagań rozwojowych stawianych obecnie w nauce stały się inspiracją do dyskusji w ciągu całej konferencji. W czasie sesji plenarnej zostały przedstawione następujące wykłady: dr inż. Bożena Tyliszczak (Politechnika Krakowska): Hydrożele do zastosowań biomedycznych, dr Piotr Markiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Projekt „Broker Innowacji"): Ośrodek Prognoz Technologicznych – rozwój regionu Małopolski w zakresie kluczowych technologii ICT, Marcin Kapczyński (Thomson Reuters): Jak mierzy się naukę – bibliometryczne spojrzenie na dorobek naukowy.

W czasie Sesji Plenarnej uczestnicy wysłuchali także prezentacji przygotowanej przez Platynowego Sponsora VIII KKMU Orlen Oil sp. z o.o.: Potwierdzenie jakości wybranych produktów Orlen Oil na tle trendów rozwojowych rynku środków smarnych dla motoryzacji.

W drugiej połowie dnia, 26. września 2013 r., w przepięknej scenerii Zamku w Korzkwi odbyła się sesja poświęcona prezentacji badań naukowych uczestników. Spotkanie to rozpoczęło się prezentacją: Developing Upstream przygotowaną przez Złotego Sponsora – Orlen Upstream Sp. z o.o.

Z kolei uczestnicy prezentowali swoje prace w ramach sesji posterowej, podzielonej na pięć sesji tematycznych:

 • Nauki Ekonomiczne,
 • Inżynieria Środowiska,
 • Nowoczesna Inżynieria,
 • Innowacyjne Technologie,
 • Nauki Społeczne i Humanistyczne.

W tej edycji konferencji najwięcej referatów zamieszczono wsesji Nowoczesna Inżynieria, stwierdzono również rosnące zainteresowanie uczestników naukami humanistycznymi ispołecznymi.

Niezwykłego charakteru całemu wydarzeniu nadał koncert zespołu DAVE NILAYA DUET – Dave Nilaya (wokal) i Tadeusz Leśniak (piano).

W dniu 27. września 2013 r. uczestnicy konferencji brali udział w warsztatach praktycznych. Każdy z uczestników mógł uczestniczyć w jednym z równolegle prowadzonych wjęzyku angielskim lub polskim warsztatów: Statistica, Matlab, Komputerowa analiza obrazów, Wywieranie wpływu, Motywacja, Budowa zespołu, Komunikacja transformująca, Przywództwo.

Po południu 27. września 2013 r. miał miejsce otwarty panel dyskusyjny na temat Technologie BCI jako przykład zastosowania bezdotykowych interfejsów komputerowych współorganizowany przez Krakowski Park Technologiczny. Moderatorem panelu był Wojciech Przybylski – Dyrektor Działu Rozwoju Parku Technologicznego. Swoim udziałem w charakterze gości-panelistów zaszczycili nas: dr hab. Paweł Węgrzyn – kierownik zakładu Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szymon Deja – doktorant AGH, dr Rafał Aleksandrowicz – Prezes Mind Plus Sp. z o.o., dr Katarzyna Żyła – Dyrektor generalny Simply User Sp. z o.o., Mateusz Kurlit – współwłaściciel firmy Berrylife s.c.

W ramach VIII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych przedstawiono 116 referatów z czego 81 opublikowano w czasopiśmie „Logistyka" (4 punkty wg listy MNiSW z 2012 r.) a 36 umieszczono na optycznym nośniku danych będącym elektronicznym wydaniem Materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych posiadającym ISBN. Jednocześnie wksiążce abstraktów wydrukowano w języku angielskim 116 abstraktów. W konferencji wzięło udział około 180 osób, zczego 126 osób to zarejestrowani uczestnicy, a pozostałą część stanowili zaproszeni goście i członkowie Grupy Naukowej Pro Futuro. Po wykonaniu prac redakcyjnych planowane jest wydanie monografii specjalistycznej w języku angielskim, zawierającej około 15 artykułów z zakresu współczesnej inżynierii.