Get Adobe Flash player

arr-left WAŻNE TERMINY arr-right

                  
  • Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 30.05.2015 r.
  • Termin nadsyłania artykułów z recenzjami i oświadczeniami oraz  abstraktów (1 strony A4 w j. angielskim): 30.06.2014 r.
UWAGA! Jest to nieprzekraczalny termin nadsyłania materiałów, które pretendują do publikacji w czasopiśmie „Logistyka”.
UWAGA!! Nadesłane materiały będą weryfikowane pod względem zgodności z formatką.W przypadku wystąpienia uchybień,
materiały będą odsyłane autorom do poprawy wraz z terminem poprawienia pracy.
  • Informacja o zakwalifikowaniu artykułu do czasopisma „Logistyka”: 10.07.2015 r.
  • Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 15.07.2015 r.
  • Termin przesłania pliku z posterem: 30.07.2015 r.
  • Warsztaty przedkonferencyjne: 23.09.2015 r.
  • X Krakowska Konferencja Młodych Uczonych: 24–26.09.2015 r.